اعضای هیات علمی

 
change-logo

نرجس آقاجانی

استادیار 
شماره تماس: 34220465
پست الکترونیکی: 
change-logo

آریو امامی فر

دانشیار 
شماره تماس: 33333333
پست الکترونیکی: 
نفیسه دعوتی

نفیسه دعوتی

استادیار 
شماره تماس: 38241486
پست الکترونیکی: 
مصطفی کرمی

مصطفی کرمی

دانشیار 
شماره تماس: 32541477
پست الکترونیکی: 
change-logo

اشرف گوهری اردبیلی

استادیار 
شماره تماس: 38216419
پست الکترونیکی: 
نمایش 5 نتیجه