اخبار و اطلاعیه ها

اخذ پذیرش مقاله در کنفرانس بین المللی تبریز

اخذ پذیرش مقاله در کنفرانس بین المللی تبریز
15 12 2018

بازدید متخصص روسیه ای از دانشکده صنایع غذایی

کارشناس روس آقای هملت هاکوپیان از دانشکده صنایع غذایی و امکانات آن بازدید نمودند.
20 11 2018

اعلام اسامی نهایی انجمن علمی دانشجویان صنایع غذایی

با پایان یافتن شمارش آرا اعضای انجمن علمی دانشجویان صنایع غذایی معرفی شدند.
29 10 2018