اساتید دانشکده

 
change-logo

نرجس آقاجانی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

آریو امامی فر

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
نفیسه دعوتی

نفیسه دعوتی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مصطفی کرمی

مصطفی کرمی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

اشرف گوهری اردبیلی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 5 نتیجه