واحدهای ارائه شده به تفکیک ورودی

واحدهای ارائه شده به تفکیک ورودی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طبق اعلام گروه آموزشی واحدهای ارایه شده براساس ورودی به اطلاع دانشجویان می رسد.

 

برنامه واحدهای ارایه شده توسط گروه جهت انتخاب واحد دانشجویان بر اساس ورودی به اطلاع می رسد. لطفا جهت جلوگیری از هرگونه تداخل و بروز مشکل بر اساس ورودی خود انتخاب واحد نمایید.

 

ورودی  92

تاریخ امتحان نام درس
95/10/18 لبنی 2 
95/10/20 اصول مهندسی 2
95/10/22 صنایع تخمیری
95/10/25 تکنولوژی روغن
   

 

ورودی 93
95/10/18 تکنولوژی غلات
95/10/20 اصول نگهداری
95/10/22 صنایع آشامیدنی ها
95/10/25 اصول مهندسی 1
95/10/27 آئین زندگی
95/10/29 تجزیه مواد غذایی
ورودی 94
95/10/18 شیمی مواد غذایی1
95/10/20 آمار و احتمالات
95/10/22 تولید محصولات کشاورزی و دامی
95/10/25 میکروبیولوژی مواد غذایی
95/10/27 بیوشیمی
95/10/29 انقلاب اسلامی