اخبار

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت مشاوره و طرح مشکلات خود در خصوص سامانه درس افزار دانشگاه بوعلی سینا مربوط به دانشکده صنایع غذایی می توانید با شماره های زیر با آقای عباسی تماس بگیرید. شماره...

چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعیه ها