اخبار

با حکم آقای دکتر محمدی فر، ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا، آقای دکتر مصطفی کرمی برای دوسال دیگر در پست ریاست دانشکده صنایع غذایی ابقا شدند. در بخشی از حکم ایشان آمده: جناب آقای دکتر مصطفی کرمی...

یک‌شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

اطلاعیه ها