ممانعت از انتخاب واحد دانشجویان بدهکار به خوابگاه

ممانعت از انتخاب واحد دانشجویان بدهکار به خوابگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بنابر اعلام دانشکده از انتخاب واحد دانشجویانی که وجه خوابگاه را پرداخت ننموده اند جلوگیری می گردد.

قابل توجه دانشجویان ساکن خوابگاه


در صورت عدم تسویه وجه خوابگاه نیمسال های گذشته تا تاریخ 93/6/1  انتخاب واحد مرحله دوم نیمسال 931 امکانپذیر نخواهد بود.
دانشجویان می توانند پس واریز وجه مورد نظر فیش واریزی آنرا به شماره 34506274 - 081 فکس نمایند.