شهادت دومین شهید محراب آیتالله مدنی به دست منافقان ( 1360 ه ش)

شهادت دومین شهید محراب آیتالله مدنی به دست منافقان ( 1360 ه ش)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

شهادت دومین شهید محراب آیتالله مدنی به دست منافقان ( 1360 ه ش)

آیت الله سید اسدالله مدنی در سال 1293 هجری شمسی در شهر دهخوارقان (آذر شهر) متولد شد. در دوران جوانی به قم عزیمت کرد و پس از گذراندن درسهای مقدماتی حدود چهار سال به تحصیل درس منقول در محضر امام مشغول شد                                              
وی اولین کسی بود که در جریان انقلاب سال 42 شمسی مردم بپاخاسته کشورمان در نجف از امام تبعیت کرد، و در انتشار تلگرام آیت الله حکیم به همین مناسبت نقش بسزائی داشت در زمان حکومت عبدالناصر تحت نظر ایشان عده ای از علمای نجف برای افشاگری چهره طاغوت در ایران به امر امام جهت تدریس علوم دینی به خرم آباد رفت و حوزه علمیه کمالیه در آنجا به تلاش و کوشش ایشان تأسیس شد                                           

برای آشنایی با ایشان فایل زیر مطالعه نمایید