شروع امتحانات و یادآوری موارد لزوم

شروع امتحانات و یادآوری موارد لزوم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

امروز شنبه مورخ 94/3/23 امتحانات پایان ترم دانشکده صنایع غذایی شروع شد.

با توجه به شروع امتحانات پایان ترم از  روز شنبه 23 خرداد ماه لازم است نکاتی را به دانشجویان عزیز یادآور شویم.
در زمان امتحانات رعایت نکات ذیل حائز اهمیت بوده و صرفاً جهت برگزاری امتحانی سالم در فضای رقابتی را مهیا می سازد.
- خواهشمند است تا حد امکان از آوردن وسایل اضافی مانند کوله پشتی و ... که جاگیر بوده و وارد کردن آنها به سالن امتحان ممنوع می باشد خوددداری نمایید.
- رعایت سکوت و قوانین جلسه امتحان این امکان را به وجود می آورد تا دانشجو و مراقب در تعامل با هم باعث بوجود آوردن فضای سالم رقابتی گردند.
- با تقلب در جلسه امتحان به هر نحو ممکن برخورد به عمل آمده و طی تنظیم صورتجلسه برای دانشجوی متخلف نمره 0/25 گزارش خواهد شد که این نمره حتی در صورت اخذ درس برای بار دوم و قبولی با نمره بالا از کارنامه پاک نخواهد شد.
- حضور در سالن امتحان ده قبل از شروع جهت جلوگیری از بی نظمی و پیشرفت برنامه ریزی امتحانات الزامی می باشد.
 - از آوردن وسایل گرانبها مانند طلا و جواهرات خودداری نمایید. در صورت مفقود شدن مسئولیت بر عهده دانشجو خواهد بود.
- ورود هرگونه جزوه و کتاب و یادداشت مطالعه قبل از شروع آزمون به سالن ها ممنوع می باشد. جهت حفظ آرامش امتحانات از آوردن وسایل اضافی مانند جزوات و کتب و... خودداری نمایید. در صورت مشاهده برخورد به عمل خواهد آمد.