دفاع از پایان نامه اولین دانشجوی بین الملل دانشکده صنایع غذایی

دفاع از پایان نامه اولین دانشجوی بین الملل دانشکده صنایع غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

احمد باسم محمد الکعبی به عنوان اولین دانشجوی کارشناسی ارشد بین الملل دانشکده صنایع غذایی از پایان نامه خود دفاع کرد.

دانشجوی عراقی دانشکده صنایع غذایی بهار، بعنوان اولین دانشجوی بین الملل دانشکده صنایع غذایی از پایان نامه خود دفاع نمودند.