دریافت نامه بیمه کارآموزی

دریافت نامه بیمه کارآموزی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جهت دریافت نامه بیمه کارآموزی

دانشجویانی محترمی که در تابستان امسال واحد کارآموزی دارند جهت دریافت معرفی نامه بیمه به رفاه دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایید.