برگزاری جلسه کارگروه ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویی شهرستان بهار

برگزاری جلسه کارگروه ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویی شهرستان بهار


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه کارگروه ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویی شهرستان بهار در دانشکده صنایع غذایی تشکیل شد.

با حضور معاون محترم سیاسی فرمانداری شهرستان بهار و نمایندگان ادارت و ارگان های مربوطه و نیروی محترم انتظامی، جلسه کارگروه ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویی شهرستان در دفتر ریاست دانشکده صنایع غذایی برگزار گردید. در این جلسه که در رابطه با خوابگاه جدید دانشکده به درخواست دانشکده صنایع غذایی تشکیل شده بود، مراحل تجهیز و آماده سازی خوابگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از اتمام جلسه اعضای حاضر به خوابگاه رفته و از نزدیک در جریان پیشرفت کار و خوابگاه قرار گرفتند.