برنامه انتخاب واحد درس کارآموزی ترم تابستان

برنامه انتخاب واحد درس کارآموزی ترم تابستان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویان طبق زمانبندی انجام شده به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایید

جهت انتاخاب واحد کارآموزی دانشجویان ورودی 92 در پنج گروه به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

گروه درس                            استاد مربوطه

1                                      آقای دکتر کرمی

2                                     خانم دکتر گوهری

3                                     خانم دکتر آقاجانی

4                                     خانم دکتر دعوتی

5                                     آقای دکتر صالحی

واحد کارآموزی در پنج گروه بالا ارایه گردیده و تا تاریخ 15تیرماه در زمانبندی زیر به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

شنبه 95/4/12                  از ساعت 7:45 تا 8:45

یکشنبه 95/4/13               از ساعت 8 تا 10:30 و 13:30 تا 14:30

سه شنبه 95/4/15             از ساعت 13  تا  14:30