بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب

بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویان صنایع غذایی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید به عمل آوردند.

با همکاری دانشکده و دانشجویان تعدای از ایشان روز 17 اردیبهشت جهت خرید کتاب های رشته صنایع غذایی راهی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شدند.
در این بازدید تعداد 30 دانشجو جهت تهیه کتب لازم برای شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد صنایع غذایی و دانشکده جهت تکمیل کتب کتابخانه در نمایشگاه حاضر شدند.