بازدید از دانشکده صنایع غذایی توسط آقای دکتر بنی اردلان

بازدید از دانشکده صنایع غذایی توسط آقای دکتر بنی اردلان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر بنی اردلان استاد درس زبان و مشاور رئیس دانشگاه و رئیس واحدهای آموزشی-پژوهشی اقماری دانشگاه...

جناب آقای دکتر بنی اردلان استاد درس زبان و مشاور رئیس دانشگاه و رئیس واحدهای آموزشی-پژوهشی اقماری دانشگاه در دانشکده صنایع غذایی بهار حضور یافته و امتحان درس زبان خارجه را برگزار نمودند.
پس از برگزاری امتحان ایشان طی بازدید مجدد از دانشکده نظرات و پیشنهادات سازنده ای جهت تسریع در انجام امور ارایه نموده و در ادامه طی این بازدید با معاون محترم آموزشی دانشکده از نزدیک در جریان نحوه برگزاری امتحانات قرار گرفتند.