اعلام اسامی نهایی انجمن علمی دانشجویان صنایع غذایی

اعلام اسامی نهایی انجمن علمی دانشجویان صنایع غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با پایان یافتن شمارش آرا اعضای انجمن علمی دانشجویان صنایع غذایی معرفی شدند.

با پایان یافتن اخذ رأی دانشجویان جهت انتخاب اعضای انجمن علمی دانشجویان صنایع غذایی و شمارش آرا، اعضای این انجمن معرفی شدند. بر اساس آئین نامه موجود 7 نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند.

تعداد آرای کسب شده نام و نام خانوادگی عضو ردیف
37 زهرا مشهدی 1
36 زهرا قیومیان 2
36 حمیده احمدزاده 3
28 رضوانه موسی خانی 4
28 پریسا سلحشور 5
21 سمانه جبرائیلی 6
17 مهسا پورمند 7
14 زهرا احمدی فرد 8
14 کوثر رحمانزاده 9

با تبریک به دانشجویان منتخب انجمن علمی، به اطلاع ایشان می رساند متعاقباً زمان جلسه هماهنگی و انتخابات درون انجمن اعلام خواهد شد.