اصلاحیه مبلغ اجاره بهای خوابگاه (یک سال تحصیلی)

اصلاحیه مبلغ اجاره بهای خوابگاه (یک سال تحصیلی)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اصلاحیه ی مبلغ اجاره بهای خوابگاه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند مبلغ اجاره بهای خوابگاه دانشجویی در طول دو نیمسال تحصیلی 4050000 ریال معادل 405000 تومان می باشد که در اطلاعیه قبل 475000 تومان ذکر شده بود.
جهت مراجعه به خوابگاه همراه داشتن اصل فیش واریزی وجه خوابگاه الزامی میباشد.
امور مالی دانشکده صنایع غذایی