اسامی نفرات منتخب انجمن علمی دانشجویی صنایع غذایی

اسامی نفرات منتخب انجمن علمی دانشجویی صنایع غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اسامی دانشجویان پس از برگزاری انتخابات به شرح ذیل به اطلاع می رسد.

پس از برگزاری انتخابات انجمن علمی در محل دانشکده اسامی نفرات منتخب انجمن به شرح ذیل به اطلاع می رسد:
1- مریم ساترابی            33 رای
2- مریم پیری پور          29 رای
3- نجیبه خدامرادی         24 رای
4- فاطمه حاجیلو            19 رای
5- فاطمه شعاعی           19 رای
6- الهه فخاری              17 رای
7- طلیعه ترابی محب      15 رای