از چی میرتسم؟...

از چی میرتسم؟...


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

از چی میترسم؟ از چی نمی ترسم؟

از چی میترسم؟ از چی نمی ترسم؟
از سوسک میترسیم،از له کردن شخصیت دیگران مثل سوسک نمیترسیم!
از عنکبوت میترسیم، از اینکه تمام زندگیمون تار عنکبوت ببنده نمیترسیم!
از خوب سرخ نشدن سبزی قورمه میترسیم، از سرخ کردن آدما از خجالت نمیترسیم!
از جا نیافتادن خورشت میترسیم،از اینکه جای خودمون را درست پیدا نکردیم نمیترسیم!
از گم کردن سکه هامون میترسیم، از از سکه یه پول کردن مردم نمیترسیم!
از سرماخوردگی میترسیم، از سر خورده کردن دوستامون نمیترسیم!
از شکستن لیوان میترسیم،از شکستن دل آدما نمیترسیم!
از خواب موندن میترسیم،از عمری که همه به خواب سپری شده نمیترسیم!
از وقت کم آوردن میترسیم، از هدر رفتن وقتی که داریم نمیترسیم!
از درس پرسیدن و امتحان پس د ادن میترسیم، از یه جا موندن و روزها رو بی مطالعه گذروندن نمیترسیم!
از اینکه بهمون خیانت کنند میترسیم، از خیانت کردن به خودمون نمیترسیم!
از اینکه دلخورمون کنن میترسیم، از دلخور کردن دیگران نمیترسیم!
از گم کردن راه میترسیم، از هیچ وقت به هیچ جایی نرسیدن نمیترسیم!
.
.
.
.
بیایید جور دیگر ببینیم و بیاندیشیم، شاید از خیلی چیزهایی که نمیترسیدیم، اینبار بترسیم.