آریو امامی فر

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

آریو امامی فر

علوم و صنایع غذایی بهار / صنایع غذایی

ارتباط با صنعت

 1. ارزیابی تاثیر ژل کتیرا به عنوان پوشش خوراکی بر ویژگی های میکروبی، فیزیکوشیمیایی و حسی توت فرنگی تازه طی انبارداری
  1395
 2. اثر پوشش نانواکسید روی بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و میکروبی انگور سیاه کردستان طی دوره انبار داری
  1395
 3. ارزیابی روش های خشک کردن دستگاهی (مایکرویو و آون) در مقایسه با روش سنتی بر ویژگی های شیمیایی و میکروبی زعفران کردستان
  1395
 4. ارزیابی خصوصیات کیفی و کمی و عمر انبار داری توت فرنگی با بکارگیری پیش سرد کن در مقایسه با روش سنتی
  1393
 5. مطالعه اثر ژل آلوئه ورا به عنوان پوشش خوراکی بر خصوصیات میکروبی و فیزیکو شیمیایی توت فرنگی در طی انبار داری
  1391