اخبار

جلسه مشترک دانشکده صنایع غذایی با شرکت صنایع غذایی سحر همدان و شرکت دانش بنیان اشراف هگمتانه روز یکشنبه مورخ 4 اسفندماه 1399 ساعت 10 صبح جلسه مشترک اعضای هیئت علمی گروه صنایع غذایی با شرکت...

سه‌شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه ها