اخبار

احمد باسم محمد الکعبی به عنوان اولین دانشجوی کارشناسی ارشد بین الملل دانشکده صنایع غذایی از پایان نامه خود دفاع کرد.

دوشنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعیه ها