اخبار

اردوی تفریحی مریوان برای دانشجویان صنایع غذایی برگزار گردید.

چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

اطلاعیه ها