اخبار

با توجه به پیگیری های به عمل آمده توسط دانشکده و همکاری همه جانبه آزمایشگاه مرکزی  و با پشتیبانی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا در طی 2 سال اخیر، آزمایشگاه فناوری مواد غذایی دانشکده...

چهارشنبه، ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

اطلاعیه ها