سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» مبارک باد

سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» مبارک باد