تکنولوژِی مواد غذایی

تکنولوژِی مواد غذاییتکنولوژِی مواد غذایی


گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
نام آزمایشگاه: تکنولوژِی مواد غذایی
نام سرپرست: دکتر مصطفی کرمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 34506264-081
تلفن داخلی: 203
پست الکترونیک: m.fereidooni@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهدی فریدونی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

مجهز به دستکاه های گازکراماتوگرافی، ویسکومتر، اسپکتروفوتومتر و ...

بازدید معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آقای دکتر افخمی به اتفاق آقای دکتر بنی اردلان از دانشکده و آزمایشگاه ها

دانشجویان صنایع غذایی هنگام کار با تجهیزات

جدیدترین دستگاه لاکتواسکن (لاکتواتار)ساخت شرکت ژربر آلمان
با قابلیت اندازه گیری پارامترهای مختلف شیر(به غیر از میزان آب )