حضور اعضای محترم شورای شهر

15 Jan 2016
کد خبر : 6710302
تعداد بازدید : 111

جلسه ای با حضور اعضای محترم شورای شهر و مسئولین دانشکده در دفتر ریاست دانشکده صنایع غذایی برگزار گردید.

پیرو تصمیم حوزه مشاور رئیس و رئیس پردیس واحدهای آموزشی-پژوهشی دانشگاه مبی بر رایزنی با مسئولان بالادستی و به همت رئیس محترم دانشکده صنایع غذایی بهار و مجموعه مدیریتی ایشان، جلسه ای با اعضای محترم شوراس شهر بهار آقایان یدا... ادیب، سید مجتبی حسینی، سید قاسم حسینی، جعفر کرمی، عطایی و خانم عارفی و معاون آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر کرمی در محل دفتر ریاست دانشکده، روز چهارشنبه از ساعت 13 - 10  برگزار گردید و طی این جلسه تصمیماتی اخذ و به تصویب اعضا رسید.