انتصاب رئیس جدیید دانشکده صنایع غذایی بهار

08 Jul 2017
کد خبر : 6708486
تعداد بازدید : 183

بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر علی اصغر ساکی از طرف ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده صنایع غذایی بهار منصوب گردیدند.

بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر علی اصغر ساکی از طرف ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده صنایع غذایی بهار منصوب گردیدند.

    در بخشی از ابلاغ ایشان آمده است، امید است با همکاری، همدلی، همفکری و تعامل با معاونت های محترم دانشگاه و سایر مدیران ستادی، پرسنل هیأت علمی و غیرهیأت علمی دانشکده و دانشگاه نهایت تلاش خود را جهت شکوفائی استعدادهای آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی دانشجویان به عمل آورید.

  لازم است با ابتکار، خلاقیت و آفرینش طرح های نو و بهره مندی از دانش روز گامهای مؤثر در راستای کیفیت بخشی به آموزش، تسهیل امور، مدیریت زمان و مکان، بسترسازی نرم افزاری و سخت افزاری شایسته برای توسعه علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده بردارید.

 ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر علی اصغر ساکی و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید، از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر محمد سیاری در طول تصدی ریاست دانشکده صنایع غذایی بهار قدردانی می گردد.