تکنولوژِی مواد غذایی


گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی
نام آزمایشگاه: تکنولوژِی مواد غذایی
نام سرپرست: دکتر مصطفی کرمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 34506264-081
تلفن داخلی: 203
پست الکترونیک: m.fereidooni@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهدی فریدونی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

مجهز به دستکاه های گازکراماتوگرافی، ویسکومتر، اسپکتروفوتومتر و ...

IMG_1335-(Copy).JPG

IMG_1311-(Copy).JPG

IMG_1308-(Copy).JPG

IMG_0010.JPG