اردوی دانشجویی به مقصد مریوان برای دانشجویان صنایع غذایی برگزار گردید

برکزاری اردوی دانشجویی

31 05 2023 04:20
کد خبر : 6706784
تعداد بازدید : 883

اردوی تفریحی مریوان برای دانشجویان صنایع غذایی برگزار گردید.

با همکاری معاونت محترم فرهنگی و همچنین معاونت محترم توسعه و پشتیبانی دانشگاه، دانشکده صنایع غذایی بهار برای دانشجویان خود اردوی فرهنگی - تفریحی به مقصد مریوان برگزار نمود. این اردو به منظور آشنایی با مقاصد دیدنی مریوان از جمله قرآن نگل، دریاچه زریبار و... همچنین با هدف افزایش نشاط دانشجویی برای دوران پسا کرونا برگزار گردید.