آزمایشگاه میکروبیولوژی


گروه آموزشی: علوم و مهندسی صنایع غذایی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه میکروبیولوژی
نام سرپرست: دکتر نفیسه دعوتی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 34506264-081
تلفن داخلی: 203
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: ابوالحسن ثابت صولت
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

مجهز به دستگاه میکروسانتریفیوژ، هود لامینار و ...

IMG_1389-(Copy).JPG

IMG_1394-(Copy).JPG