رؤسای پیشین

دکتر مصطفی کرمی
دکتر مصطفی کرمی دانشیار گروه صنایع غذایی از سال 1397 تا 1402
دکتر علی اصغر ساکی
دکتر علی اصغر ساکی تحصیلات: دکتری تخصصی مرتبه علمی: استاد علوم دامی ایمیل: ...
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
دکتر غلامرضا شعبانی بهار مرتبه علمی: استاد توضیحات: از سال 1391 تا 1393
دکتر محمد سیاری
دکتر محمد سیاری تحصیلات: دکتری تخصصی مرتبه علمی: دانشیار ایمیل: sayyari_m@yahoo.com ...