بازدید متخصص روسیه ای از دانشکده صنایع غذایی

20 Nov 2018
کد خبر : 6707284
تعداد بازدید : 350

کارشناس روس آقای هملت هاکوپیان از دانشکده صنایع غذایی و امکانات آن بازدید نمودند.

روز دوشنبه مورخ 28 آبان ماه 1397  آقای هملت هاکوپیان، متخصص ماشین آلات صنایع لبنیات از دانشکده صنایع غذایی و امکانات آزمایشگاهی دانشکده بازدید کردند.