بازدید دانشجویان از کارخانه روژین کرمانشاه

بازدید علمی دانشجویان صنایع غذایی از مجتمع کشت و صنعت روژین تاک کرمانشاه

10 06 2023 05:42
کد خبر : 6706768
تعداد بازدید : 876

بازدید دانشجویان از کارخانه روژین کرمانشاه

دانشجویان دانشکده صنایع غذایی بهار از مجتمع روژین تاک کرمانشاه بازدید به عمل آوردند.

دانشجویان در این بازدید از مراحل تولید انواع قوطی کنسرو گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی، گلخانه تولید نشاء گوجه و ... واقع در مجتمع روژین تاک بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان چگونگی تولید رب گوجه، از مرحله نشاء تا دریافت گوجه و تبدیل آن به رب و انبار نمودن و توزیع محصولات قرار گرفتند.

همکاری صمیمانه مدیریت مجموعه روژین تاک این امکان را به دانشجویان ارایه نمود تا از نزدیک با صنعت تولید انواع کنسرو، اعم از گوجه فرنگی، انواع پوره میوه و نیز تولید و توزیع نشاء بوته گوجه فرنگی قرار گرفته و باعث آشنایی بیشتر این دانشجویان با صنایع مرتبط با مهندسی صنایع غذایی گردند.