بازدید دکتر محمدی فر از دانشکده صنایع غذایی

28 Apr 2018
کد خبر : 6707811
تعداد بازدید : 233

بازدید ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محمدی فر از دانشکده صنایع غذایی و قدردانی ریاست، معاون، اعضای هیئت علمی و پرسنل دانشکده از حضور ایشان

بدینوسیله به مناسبت بازدید ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا جناب آقای دکتر محمدی فر از دانشکده صنایع غذایی مراتب قدردانی خود را خدمت ایشان و هیئت همراه ابراز داشته و از بذل توجه جناب آقای دکتر محمدی فر به حل مسائل و مشکلاتی که دانشکده های پردیس با آن مواجه هستند سپاسگزاری نموده و امیدواریم در سایه ایزد منان و توجهات دولت محترم تدبیر و امید بتوانیم در پیشرفت و توسعه آبادنی و تولید علم گامی بزرگ و موفق برداشته، متخصصانی توانا تربیت نموده و راهی جامعه نماییم.