دانشجویان دانشکده صنایع غذایی بهار از کارخانجات روغن نگین و همچنین لبنیات احسان و سپیده نهاوند بازدید نمودند.

بازدید دانشجویان دانشکده بهار از کارخانجات صنایع غذایی نهاوند

25 04 2023 05:47
کد خبر : 6706800
تعداد بازدید : 895

دانشجویان دانشکده صنایع غذایی بهار از کارخانجات روغن نگین و همچنین لبنیات احسان و سپیده نهاوند بازدید نمودند.

دانشجویان دانشکده صنایع غذایی بهار از کارخانجات روغن نگین و همچنین لبنیات احسان و سپیده نهاوند بازدید نمودند.

در این بازدید که تعدادی از دانشجویان صنایع غذایی شرکت نموده بودند از کارخانه روغن نگین نهاوند و خط تولید آن بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان چگونگی تولید و بسته بندی انواع روغن قرار گرفتند.

پس از اتمام بازدید از کارخانه نگین، دانشجویان به کارخانه لبنیات احسان و سپیده نهاوند رفته و از خط تولید ، بسته بندی و انبارداری محصولات لبنی این کارخانه بازدید نمودند. مدیریت محترم کارخانه نهایت همکاری با دانشکده را داشته و به صورت تخصصی به تشریح خط تولید و دستگاه های موجود پرداختند.