معاون دانشکده و مدیر گروه

         دکتر آریو امامی فر
         تحصیلات:  دکتری تخصصی
         مرتبه علمی:  استادیار
         ایمیل:  a.emamifar@basu.ac.ir
         وب سایت: https://research.basu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx? ID=1023127
         تلفن:  08134506264
         تلفن داخلی:  207
         آدرس:  همدان - شهر بهار - ابتدای خیابان امام خمینی (ره)- دانشکده صنایع غذایی بهار