برگزاری مراسم دانش آموختگی

24 May 2016
کد خبر : 6709852
تعداد بازدید : 29

در پی دانش آموختگی دومین دوره دانشجویان صنایع غذایی ، ورودی های سال1391، جشنی به همین مناسبت در دانشگاه برگزار خواهد شد.

دانشکده صنایع غذایی در نظر دارد جهت دانشجویان ورودی سال 1391 که در تیر ماه سال جاری دانش آموخته میگردند جشنی برگزار نماید. این جشن روز یکشنبه 9 خرداد ساعت 17 در سالن شهید چمران دانشگاه با همکاری مجموعه امور فرهنگی دانشگاه برگزار میگردد.

از دانشجویان محترم دعوت میشود در مراسم فوق شرکت نمایند.