برگزاری امتحانات پایان ترم

24 Jun 2018
کد خبر : 6707556
تعداد بازدید : 13

برگزاری امتحانات پایان ترم دانشکده صنایع غذایی

طبق تقویم آموزشی امتحانات پایان ترم در دانشکده صنایع غذایی بهار در حال انجام بوده که در طول این امتحانات جناب آقای دکتر بنی اردلان، مشاور محترم رئیس دانشگاه بوعلی سینا و رئیس پردیس واحدهای اقماری دانشگاه بوعلی سینا از روند برگزاری و نحوه برنامه ریزی این امتحانات بازیدی به عمل آورده و جویای چگونگی برگزاری آن گردیدند که در نتیجه از روند برگزاری این امتحانات رضایت خود را ابراز نمودند.