اردوی دانشجویی غار علیصدر

اردوی غار علیصدر

18 12 2022 23:58
کد خبر : 6706851
تعداد بازدید : 441

دانشکده صنایع غذایی بهار طبق سنوات گذشته برای دانشجویان خود در تاریخ چهارشنبه 23 آذر ماه 1401 اردوی غار علیصدر برگزار نمود. در این اردو دانشجویان ورودی های مختلف در مقاطع کارشناسی و ارشد شرکت نمودند.