معرفی دانشکده

06 12 2018 05:59
کد خبر : 6707055
تعداد بازدید : 19

در حال حاضر دانشکده در ابتدای خیابان امام خمینی شهر بهار واقع شده که اعم فعالیت­های آن در دو ساختمان مجاور هم با اعیانی حدود 900 مترمربع انجام می­شود. در ساختمان شماره 1، آزمایشگاه­ها، نماز خانه، دفتر بسیج دانشجویی، کلاس­ها، سایت کامپیوتر و دفتر کار اساتید و کارکنان قرار دارد و سلف سرویس دانشجویی، سالن مطالعه، کتابخانه و دفتر انجمن­های علمی در ساختمان شماره 2 واقع شده است.  ساختمان­های مذکور جهت اجرای برنامه کوتاه مدت دانشگاه خریداری و تجهیز گردیده است که امید می­رود در آینده نزدیک در زمین­های اختصاص یافته از اراضی ملی شهرستان در منطقه قرق بهار، ساختمان­های آموزشی، پژوهشی و اداری جدید بنا گردیده و شاهد رشد و گسترش دانشکده باشیم.