سامانه جار

19 Apr 2016
کد خبر : 6710077
تعداد بازدید : 94

با توجه به راه ندازی آزمایشی سامانه پیام رسان جار نسبت به دریافت نام کاربری خود به آقای فریدونی مراجعه نمایید.

با توجه به اینکه سامانه پیام رسان جار به صورت آزمایشی در دانشکده صنایع غذایی اجرا گردیده، لذا مقتضی است نسبت به دریافت نام کاربری و رمز ورود خود به آقای فریدونی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است این سامانه تحت وب و اپلیکیشن اندروید می باشد و برای دریافت و ارسال پیام و فایل به اینترنت نیاز دارد.