دفاع از پایان نامه اولین دانشجوی بین الملل دانشکده صنایع غذایی

27 02 2023 07:34
کد خبر : 6706816
تعداد بازدید : 189

احمد باسم محمد الکعبی به عنوان اولین دانشجوی کارشناسی ارشد بین الملل دانشکده صنایع غذایی از پایان نامه خود دفاع کرد.

دانشجوی عراقی دانشکده صنایع غذایی بهار، بعنوان اولین دانشجوی بین الملل دانشکده صنایع غذایی از پایان نامه خود دفاع نمودند.