جلسه مشترک دانشکده صنایع غذایی با شرکت صنایع غذایی سحر همدان و شرکت دانش بنیان اشراف هگمتانه

22 02 2021 20:32
کد خبر : 6706931
تعداد بازدید : 385

جلسه مشترک دانشکده صنایع غذایی با شرکت صنایع غذایی سحر همدان و شرکت دانش بنیان اشراف هگمتانه

روز یکشنبه مورخ 4 اسفندماه 1399 ساعت 10 صبح جلسه مشترک اعضای هیئت علمی گروه صنایع غذایی با شرکت صنایع غذایی سحر همدان و شرکت دانش بنیان اشراف هگمتانه در محل دانشکده صنایع غذایی برگزار گردید. در این جلسه پیرامون همکاری و هماهنگی بین دانشگاه، کارخانه سحر و فعالیت های شرکت دانش بنیان اشراف هگمتانه بحث و تبادل نظر گردید.

در این نشست پس از خیر مقدم آقای دکتر کرمی و خرسندی از برگزاری اینگونه جلسات فی مابین دانشگاه و صنعت، آقای مهندس پیرو از مدیران ارشد صنایع غذایی سحر همدان، با اشاره به پروسه فرآوری و تبدیل محصولات کشاورزی به محصولات ثانویه و قابل مصرفدر کارخنه، به فعالیت ها و مطالعات شرکت خود پرداخته تا یک افق روشنی در ابتدای جلسه به اعضای حاضر ارایه دهند.

در ادامه نیز به تحقیقاتی که توسط کارشناسان شرکت جهت توسعه خطوط تولید و همچنین تولید محصولات جدید اشاره نمودند.

پس از سخنان ایشان خانم منوچهری، کارشناس آموزش شرکت اشراف هگمتانه به رزومه شرکت اشاره و در زمینه فعالیت های خود اطلاعاتی را اریه نمودند. ایشان در ادامه سخنان خود به چگونگی همکاری و نحوه خدمات رسانی به کارخانجات، خصوصاً کارخانه سحر اشاره کرده و خواستار بررسی و ایجاد یک کانال جهت همکاری های چند جانبه شدند.

در ادامه مباحث با اطلاعاتی که آقای دکتر کرمی از ساختار شرکت های صنعتی و بالاخص شرکت سحر ارایه نمودند، نیازهای یک صنعت را جهت روشن تر شدن مسیر همکاری های شرکت های دانش بنیان و بیان نیاز کارخانجات به جهت رفع آن توسط بخش خصوصی و دانش بنیان ها اشاره فرمودند.

پس از پایان یافتن این نشست، جلسه شورای پژوهشی شرکت صنایع غذایی سحر با حضور آقای دکتر کرمی و آقای دکتر امامی فر از اعضای هیئت علمی دانشکده و اعضای کارخانه سحر در همان مکان جهت بحث و تبادل درباره طرح های ارایه شده تشکیل گردید.

گزارش تصویر زیر را ملاحظه فرمایید.