تمدید مهلت تسویه هزینه خوابگاه

05 Apr 2014
کد خبر : 6712300
تعداد بازدید : 71

آخرین فرصت تسویه هزینه خوابگاه تا پایان فروردین 93می باشد.

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه آخرین فرصت تسویه هزینه خوابگاه تا پایان فروردین 93 می باشد. عدم تسویه حساب در موعد یاد شده به منزله انصراف از دریافت خوابگاه در تحصیلی آینده منظور شده و دانشکده هیچگونه برنامه ریزی در خصوص خوابگاه برای این افراد نخواهد داشت. جهت دریافت و تکمیل فرم تعهد واریز این هزینه به آقای محمدی مراجعه شود.