تبریک به مناسبت ارتقای علمی

31 Dec 2016
کد خبر : 6709131
تعداد بازدید : 55

در چهاردهمین نشست از دور هفتم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه مورخ 6 آذر ماه برگزار گردید با ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر سیاری موافقت گردید.

در چهاردهمین نشست از دور هفتم هیأت ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه مورخ 6 آذر ماه برگزار گردید با ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر سیاری، رئیس محترم دانشکده صنایع غذایی از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت به عمل آمد. اعضای هیأت علمی و پرسنل دانشکده صنایع غذایی این موفقیت را به ایشان تبریک گفته وتوفیقات روزافزون برای ایشان از خداوند متعال آرزومندند.