برگزاری جلسه کارگروه ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویی شهرستان بهار

18 Sep 2018
کد خبر : 6707316
تعداد بازدید : 82

جلسه کارگروه ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویی شهرستان بهار در دانشکده صنایع غذایی تشکیل شد.

با حضور معاون محترم سیاسی فرمانداری شهرستان بهار و نمایندگان ادارت و ارگان های مربوطه و نیروی محترم انتظامی، جلسه کارگروه ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویی شهرستان در دفتر ریاست دانشکده صنایع غذایی برگزار گردید. در این جلسه که در رابطه با خوابگاه جدید دانشکده به درخواست دانشکده صنایع غذایی تشکیل شده بود، مراحل تجهیز و آماده سازی خوابگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از اتمام جلسه اعضای حاضر به خوابگاه رفته و از نزدیک در جریان پیشرفت کار و خوابگاه قرار گرفتند.