بازدید از کارخانه سوت ماشین

20 Jan 2017
کد خبر : 6708996
تعداد بازدید : 67

بازدید رئیس و معاون آموزشی دانشکده صنایع غذایی بهار به همراه نماینده کمیته قرادادهای دانشگاه از کارخانه سوت ماشین اردبیل

با توجه به اینکه در نظر است خط تولید فراورده های شیر در ساختمان جدید دانشکده صنایع غذایی بهار مستقر و مورد بهره برداری قرار گیرد در تاریخ 30 دی ماه 1395 ریاست محترم دانشکده صنایع غذایی جناب آقای دکتر سیاری به همراه معاون محترم آموزشی جناب آقای دکتر کرمی و نماینده کمیته قراردادهای دانشگاه جناب آقای مهندس عباسی، بازدیدی را از کارخانه سوت ماشین اردبیل که به طور تخصصی ماشین های صنایع لبنی را تولید می نمایند، بعمل آورده و مذاکراتی را با مدیرعامل کارخانه جهت خرید، نصب و راه اندازی پایلوت شیر در سوله کارگاهی دانشکده صنایع غذایی بهار انجام دادند.