ریاست دانشکده

ریاست دانشکده


 

      

     دکتر مصطفی کرمی

     تحصیلات:  دکتری تخصصی 
     مرتبه علمی:  استادیارصنایع غذایی
     ایمیل:  mkarami@basu.ac.ir
     وب سایت:  پرتال اساتید
     تلفن:  34506264-081
     تلفن داخلی:  204
     آدرس:  همدان-شهر بهار- ابتدای خیابان امام خمینی (ره)- دانشکده صنایع غذایی
     توضیحات:  profs.basu.ac.ir/m-karami