دروس ارایه شده به تفکیک ورودی

دروس ارایه شده به تفکیک ورودی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

لیست دروس ارایه شده در سال 95 - 94

بنا به درخواست دانشجویان لیست دروس ارایه شده به تفکیک ورودی از طریق دانلود لینک زیر امکان پذیر می باشد. خواهشمند است جهت جلوگیری از بروز تداخل و مشکلات بعدی از دروس اختصاص یافته به ورودی خود انتخاب نمایید.