تمدید مهلت تسویه هزینه خوابگاه

تمدید مهلت تسویه هزینه خوابگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آخرین فرصت تسویه هزینه خوابگاه تا پایان فروردین 93می باشد.

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه آخرین فرصت تسویه هزینه خوابگاه تا پایان فروردین 93 می باشد. عدم تسویه حساب در موعد یاد شده به منزله انصراف از دریافت خوابگاه در تحصیلی آینده منظور شده و دانشکده هیچگونه برنامه ریزی در خصوص خوابگاه برای این افراد نخواهد داشت. جهت دریافت و تکمیل فرم تعهد واریز این هزینه به آقای محمدی مراجعه شود.